Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán của Ngũ Cốc Lolifood:

1. Thanh toán khi nhận hàng:

Khách hàng có thể chọn thanh toán khi nhận hàng theo cách sau:

  • Khách hàng đặt hàng trên trang web hoặc ứng dụng của Ngũ Cốc Lolifood.
  • Khi nhân viên giao hàng đến, khách hàng có thể kiểm tra đơn hàng để đảm bảo rằng sản phẩm đúng và không bị hỏng.
  • Sau khi kiểm tra, khách hàng thanh toán số tiền cần trả bằng tiền mặt cho người giao hàng.

2. Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng:

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thanh toán trước thông qua chuyển khoản ngân hàng. Thông tin tài khoản để chuyển khoản như sau:

  • Tài khoản người nhận: Phạm Huy Long
  • Ngân hàng: Ngân Hàng Ngoại Thương Việt Nam (VietComBank)
  • Số tài khoản: 0021000341139

Lưu ý:

  • Khách hàng cần chắc chắn rằng thông tin chuyển khoản đúng và rõ ràng, và ghi chú số đơn hàng hoặc thông tin liên hệ của họ để có thể xác định đơn hàng cụ thể.
  • Đơn hàng sẽ được xử lý sau khi Ngũ Cốc Lolifood xác nhận việc nhận được thanh toán qua chuyển khoản.
  • Khách hàng cần chịu trách nhiệm các khoản phí giao dịch, nếu có, khi thực hiện chuyển khoản.

Chính sách thanh toán này đảm bảo tính linh hoạt cho khách hàng và đảm bảo rằng họ có nhiều lựa chọn để thanh toán đơn hàng của họ.