Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền

Công ty chỉ chấp nhận đổi trả tất cả sản phẩm bị lỗi do nhà sản xuất và bể vỡ do quá trình vận chuyển.
Không nhận lại hàng trong trường hợp bán không chạy hoặc hết hạn sử dụng.

Công ty hỗ trợ đổi hàng trong vòng 60 ngày chỉ với đơn hàng ĐẦU TIÊN kể từ khi Đại Lý, NPP đặt hàng. Sau khoảng thời gian đó sẽ không chấp nhận đổi hàng với bất ky lý do gì.

Khi đổi hàng thì phí vận chuyển cả 2 chiều khách hàng phải chi trả.